RADİKAL

1
I
сущ. мат. радикал (знак, которым обозначают действие извлечения корня, а также результат извлечения корня)
II
прил. радикальный. Radikal oxu радикальная ось
2
I
сущ. хим. радикал (устойчивая группа атомов в молекуле, переходящая без изменения из одного химического соединения в другое)
II
прил. радикальный. Radikal qrup радикальная группа
3
I
сущ. радикал:

1. член или сторонник партии радикалов, требующих реформ в рамках существующего строя

2. сторонник коренного решения каких-либо вопросов
II
прил. радикальный:

1. свойственный радикалу как члену политической партии. Radikal siyasi istiqamət радикальное политическое направление

2. придерживающийся радикальных, крайних взглядов. Radikal siyasi xadim радикальный политический деятель

3. глубокий, решительный, коренной. Radikal dəyişikliklər радикальные изменения, radikal tədbirlər радикальные меры, radikal baxışlar радикальные взгляды

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

RADİKAL₁ [lat. radicalis – kök] 1. riyaz. Kökalma əməliyyatını, eləcə də kökalmanın nəticəsini göstərən işarə ( ). подробнее
RADİKAL₂ [lat.] 1. Radikallar partiyasının (sol siyasi partiyalardan birinin) üzvü, yaxud onun tərəfdarı olan şəxs (bu partiya- ların proqramında dövlət çərçivəsində və onun mənafeyinə uyğun olaraq demokratik islahat irəli sürülür). подробнее
RADİKAL₃ sif. [lat.] Köklü, əsaslı, qəti, çox təsirli. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan