RADİKALİZM

сущ. радикализм:

1. отстаивание и применение на практике коренных, решительных мер при разрешении каких-л. вопросов

2. политическое течение, выступающее за проведение реформ при сохранении основ существующего строя

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

RADİKALİZM [lat.] 1. Dövlətin mənafeyi çərçivəsində demokratik islahat həyata keçirməyi tələb edən siyasi cərəyan; radikalların (b a x radikal2 1-ci mənada) dünyagörüşü, onların həyata keçirdikləri siyasət. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan