RİCA

сущ. просьба (обращение к кому-л., призывающее удовлетворить какие-л. нужды, какое-л. желание); rica etmək (eləmək) просить, попросить сделать (выполнить) что-л.

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

RİCA is. [ər.] Birinə müraciət edərək bir işin yerinə yetirilməsini arzu etmə, istəmə; xahiş. подробнее

Словарь антонимов азербайджанского языка

RİCA RİCA – ƏMR Onu göndər mənə, budur bir ricam; Qoy səndən uzaqda duyum iyini (R. подробнее

Этимологический словарь азербайджанского языка

RİCA Ərəbcə müraciət sözü ilə qohumdur, ricət sözü də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan