SABAHGÜLÜ

сущ. бот. бархатец, бархатцы (травянистое декоративное растение сем. сложноцветных)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

SABAHGÜLÜ is. bot. Üzərinə günəş işığı düşdükdə açılan, kölgədə isə gülləri bükülən birillik gül bitkisi. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan