SƏADƏT

сущ. счастье (состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого довольства и радости, испытываемое кем-л.). Ailə səadəti семейное счастье, əbədi səadət вечное счастье, xalqın səadəti счастье народа, səadət bəxş etmək дарить счастье, insan səadət üçün yaranmışdır человек рожден для счастья; в образных выражениях: səadət günəşi солнце счастья, səadət yolu дорога счастья, səadət qapıları врата счастья, səadət məşəli огонь счастья