ŞABLONLAŞDIRILMA

сущ. от глаг. şablonlaşdırılmaq ; шаблонизация, шаблонизирование