TA

I
частица

1. с самого, с самой (употребляется для усиления обозначаемого другим словом начала чего-л. ). Ta uşaqlıqdan с самого детства

2. до самого, до самой, вплоть до (употребляется для усиления обозначаемого другим словом предела во времени и пространстве). Səhərdən ta axşamadək с утра до самого вечера, ta ölənədək до самой смерти, Bakıdan ta Gəncəyədək от Баку до самой Гянджи, küçənin ta axırınadək до самого конца улицы
II
союз. пока. Ta onlar işə başlamayınca пока они не начнут работать, ta iş qurtarmayınca пока работа не закончится, ta mən gəlməyincə, getmə пока я не приду, ты не уходи
III
нареч. разг. больше, отныне, впредь. Məni döymə, ta heç kəslə işim olmaz не бей меня, больше я ни с кем не буду иметь дела

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

TA əd. 1. Bir şeyin başlandığı nöqtəni bildirir; lap (ondan sonrakı isim çıxışlıq halda olur). подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

TA 1. до, вплоть до, до самого; 2. впредь, больше; подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

TA (Ağdam, Bərdə, Gədəbəy, Şəmkir, Şuşa) daha. – Ə, ta bəsdi yatdıη, bir yeriηnən qalxsaηa (Ağdam); – Ta mənim saηa sözüm yozdu innən belə (Bərdə); – Ta niyə durufsaη, ged işiηi yör (Gədəbəy); – Ta səni heş yana buraxmaram gedəsəη (Şuşa) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan