TABAQ-TABAQ

нареч. подносами. Tabaq-tabaq üzüm gətirirdilər приносили виноград подносами (в подносах)