TABAQÇALANMAQ

глаг. диал. см. tabaqlanmaq ; распускаться, распуститься; раскрываться, раскрыться (о цветах, почках и т.д.). Güllər tabaqçalanıb цветы распустились

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

TABAQÇALANMAQ bax tabaqlanmaq. Qızılgül axçalandı; Gülü tabaqçalandı; Can verəndə gəlmədin; Qəbrim də mıxçalandı. (Bayatı). подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan