TABAQLANMAQ

глаг.

1. веяться, быть провеянным деревянным подносом (об очищении зерна)

2. диал. распускаться, распуститься, раскрываться, раскрыться полностью (о цветах). Güllər tabaqlanıb цветы раскрылись полностью

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

TABAQLANMAQ f. Tabaq kimi enli – yastı olmaq; açmaq. Vaxt yetişib vədə çatanda, qızılgül kolları da düymələnib qönçələnir, sonra tabaqlanıb açır, bağçanın təmtərağını artırırdı. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan