TABELÇİ

сущ. табельщик (работник предприятия, учреждения, занятый учётом по табелю явки на работу), табельщица

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

TABELÇİ is. İdarə və müəssisələrdə işçilərin işə gəlib-getmələrinin tabel üzrə uçotunu aparan işçi. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan