ÜÇCİLDLİ

прил. трёхтомный. Üçcildli roman трехтомный роман, üçcildli “Rusca-azərbaycanca lüğət” трёхтомный “Русско-азербайджанский словарь”

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ÜÇCİLDLİ sif. Üç cilddən ibarət olan; üçcildlik. Üçcildli “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan