ÜÇCƏRGƏLİ

прил. трёхрядный:

1. образующий три ряда; в три ряда. Üçcərgəli tikiş трёхрядный шов

2. производящий посадку, уборку и т.п. в три ряда (о сельскохозяйственных машинах). Üçcərgəli kombayn трехрядный комбайн, üçcərgəli toxumsəpən трехрядная сеялка

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ÜÇCƏRGƏLİ sif. 1. Üç cərgə əmələ gətirən, üç cərgədə yerləşən. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan