VABƏSTƏLİK

сущ. устар. зависимость, связанность, подчинённость

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

VABƏSTƏLİK is. Bağlılıq, əlaqədarlıq, asılılıq. Vabəstəlikdən bəlkə qurtulaq; Açıla qoldan bu tənabımız. Şəhriyar. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan