VAGÜZAR

в сочет. vagüzar etmək устар. передавать, завещать, поручать. Bütün varımı ona vagüzar edirəm всё своё состояние я завещаю ему

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

VAGÜZAR [fars.]: vagüzar etmək köhn. – həvalə etmək, tapşırmaq; birinin üzərinə, öhdəsinə qoymaq. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan