XAÇ

I
сущ. крест:

1. символ и предмет христианского культа в виде вертикального стержня, пересеченного у верхнего конца перекладиной. Ağac xaç деревянный крест; qəbirüstü xaç могильный (намогильный) крест, kilsə günbəzləri üstündəki xaçlar кресты на церковных куполах

2. знак отличия, орден, имеющий форму креста. Georgi xaçı (ordeni) Георгиевский крест, boynundan xaç asmaq повесить крест на шею:
1) становиться, стать христианином
2) носить крест; xaç vurmaq клясться крестным знамением; Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyəti Общество Красного Креста и Красного Полумесяца
II
прил.

1. крестный. Xaç rəmzi (simvolu) крестное знамение (молитвенный жест христиан), xaç yürüşü крестный ход (церковное шествие с крестами, иконами и т.п. )

2. крёстный. Xaç atası крестный отец, xaç anası крестная мать, xaç oğulluğu крестный сын

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

XAÇ is. Xristianlığın rəmzi sayılan və bir-birini perpendikulyar olaraq qət edən iki mildən ibarət sitayiş obyekti. подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

XAÇ (Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Salyan) saç, kişi saçı, tel. – Xaç saxlamışam (Masallı); – Yayda xaç qoymazzar (Salyan) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan