XAHİŞ

сущ. просьба (обращение к кому-л., призывающее удовлетворить какие-л. нужды, какое-л. желание; исполнить, соблюсти что-л. ). Kömək üçün xahiş просьба о помощи, gözlənilməz xahiş неожиданная просьба, bir çox xahişdən sonra после многочисленных просьб, xahişi yerinə yetirmək выполнить просьбу, xahişini çatdırmaq kimə передать просьбу кому, xahişinə əməl etmək исполнить просьбу, xahişini rədd etmək kimin отказать в просьбе кому; xahiş etmək (eləmək) просить, попросить (обращаться, обратиться с просьбой к кому-л., к чему-л. )

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

XAHİŞ is. [fars.] Bir arzunu, ehtiyacı yerinə yetirmək üçün edilən müraciət, təmənna; rica, təvəqqe, istək. подробнее

Словарь синонимов азербайджанского языка

XAHİŞ rica — təvəqqe — yalvarış — istək — dilək — arzu подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan