ZAĞA

I
сущ.

1. пещера; геогр. грот. Buzlaq zağası ледниковый грот, lava zağası лавовый грот

2. берлога (место, приспособленное животными для зимовки). Ayı zağası медвежья берлога
II
прил. пещерный. Zağa qübbəsi пещерный свод

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ZAĞA is. Heyvan yuvası, mağara. Qurd da, quş da qoy çəkilsin öz ünvanına; Bir zağa da, bir saralmış yarpaq da yurddu. M.Araz. подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

ZAĞA I (Zəngilan) zəif. – Kamıl yaman zağadı II (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Qax, Naxçıvan, Şərur) 1. mağara (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Naxçıvan, Şərur). – Qapılı zağa çox pis yerdədi (Ağbaba) 2. vəhşi heyvan yuvası (Qax) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan