ZAĞAR

диал.
I
прил.

1. брюхастый, брюхатый, пузатый, толстобрюхий, толстопузый

2. перен. кичливый, хвастливый
II
сущ.

1. брюхан, пузан, толстопузый

2. бахвал, хвастун

Это слово в других словарях:

Диалектический словарь азербайджанского языка.

ZAĞAR I (Quba) bax zağa I. – Bu uşağ hələ əvvəldən zağardu II (Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Salyan) Əli yaman zağar adamdu, xoşuma gəlmey (Lənkəran); 2. dikbaş, sözə qulaq asmayan (Salyan); – Bı kətdə zağar uşağ azzı III (Ağcabədi, Borçalı, Cəbrayıl, Gədəbəy, Hamamlı, Qazax, Masallı, Mingəçevir, Tovuz, İrəvan) 1. qısaboy, həm də kök (adam) (Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, Mingəçevir, İrəvan). – Bizim kəntdə bir zağar kişi vardı, əniynən uzunu biriydi (İrəvan); – Zağar adam gödəx’di (Gədəbəy); – Zağar adam hirisdi olar (Borçalı) 2. yekəqarın (Ağcabədi, Cəbrayıl, Gədəbəy, Qazax, Masallı, Tovuz). – Zağar kişi çox işdiyəmməz (Qazax); – O, zağarın biridi (Ağcabədi) 3. qarınqulu (Cəbrayıl). – Sən çoxda:n zağarısan подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan