Ə

1
– седьмая буква азербайджанского алфавита, обозначает широкий гласный звук переднего ряда [ə]
2
межд.

1. эй (возглас, с которым обращаются к лицам мужского пола). Ə, bəri gəl эй, подойди сюда

2. э (употребляется в конце предложения, требующего ответа, подтверждения). Niyə bizə gəlmirsən, ə? что ты к нам не ходишь, э?; niyə danışmırsan, ə? почему не говоришь, э?

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

Ə₁ azərbaycan əlifbasının yeddinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı. подробнее
Ə₂ nida. Müraciət, çağırış bildirir. [Nəbi] pristav Mehdi bəyi görcək deyir: – Ə, bu fağırı niyə qəhr edirsən? “Qaçaq Nəbi”. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

Ə 1. седьмая буква азербайджанского алфавита; 2. эй!; подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan