ƏBNA

сущ. устар. сыны. Əbnayi-vətən сыны Родины

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ƏBNA is. [ər. “ibn” söz. cəmi] klas. Övladlar, oğullar (adətən izafət tərkiblərində işlənir). подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan