ƏBRİŞİM

1
I
сущ. шелковина, шелковинка:

1. шёлковая нить

2. перен. нечто напоминающее шёлковую нить
II
прил. шёлковый. Əbrişim saçlar (tellər) шёлковые волосы (кудри)
2
I
сущ.

1. бот. пирамидальный тополь

2. бот. шёлковая акация
II
прил. акациевый. Əbrişim güvəsi зоол. акациевая моль

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ƏBRİŞİM is. [fars.] 1. İpək, ipək iplik. Paşa, sənə nişan verim Qıratı; Əbrişim ipəkdən yalı gərəkdi. подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

ƏBRİŞİM (Ağdaş, Kürdəmir, Göyçay) bax əbrimüş. – Bizim tərəflərdə əbrişim çox olur (Kürdəmir) подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan