ƏBRİŞİMİ

прил. шелковистый. Əbrişimi tellər шелковистые волосы