ƏBRU

сущ. устар. бровь

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

ƏBRU is. [fars.] klas. Qaş. Göz doymaz vəsməli kəman, əbrudan; Can üzülmə, səmən iyli keysudan. M.P.Vaqif. подробнее

Толковый словарь азербайджанских женских имен.

ƏBRU farsca qaş; bulud, qara bulud mənasındadır, lakin müxtəlif türk dillərində «qumaş parça, dəmir lövhə, mərmər üzərindəki naxışlar» mənaları da vardır. подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan