ƏBƏDİLİK

I
сущ.

1. вечность (течение времени, не имеющее начала и конца). Materiyanın əbədiliyi вечность материи

2. бессмертие
II
нареч. навечно, навеки, навсегда. Əbədilik əl çəkmək навсегда отказаться
◊ əbədilik getmək:
1. уйти навсегда;
2. отправиться на тот свет; gözünü əbədilik yummaq навечно закрыть глаза; əbədilik vidalaşmaq прощаться (навсегда)