ƏSASLANDIRMAQ

глаг.

1. обосновывать, обосновать, аргументировать. Öz fikrini əsaslandırmaq обосновать свое мнение, dəlillərlə (faktlarla) əsaslandırmaq обосновывать доводами (фактами), əsaslandırmağa çalışmaq nəyi пытаться обосновать что

2. мотивировать. Öz rəddini (imtinasını) əsaslandırmaq мотивировать свой отказ, çıxışını əsaslandırmaq мотивировать свое выступление