ƏSASNAMƏ

сущ. положение (свод правил, законов по определенному вопросу). Əsasnamənin təsdiqi утверждение положения, юрид. Ali məhkəmə haqqında əsasnamə положение о Верховном суде, yerli hakimiyyət orqanları haqqında əsasnamə положение о местных органах власти, seçkilər haqqında əsasnamə положение о выборах