ƏSASƏN

I
нареч. в основном. Fikir əsasən doğrudur мысль в основном верна, onunla əsasən razıyam в основном я с ним согласен
II
послел. nəyə согласно чему , в соответствии с чем . Razılığa əsasən согласно договоренности, tələblərə əsasən согласно требованиям, nizamnaməyə əsasən согласно уставу, qərara əsasən в соответствии с решением, göstərişə əsasən согласно указанию, əmrə əsasən согласно приказу, yarışın şərtlərinə əsasən в соответствии с условиями соревнования, ənənəyə əsasən согласно традиции