Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «Ç» – 165
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÇA ÇE ÇƏ ÇI Çİ ÇO ÇÖ ÇU
 

ÇADIRŞƏB

Bax: çadirşəb.

ÇADİRŞƏB FARS

Çarşab sözünün əsli. Prof. B.Əhmədov “Etimologiya lüğəti”ndə çarşab sözünün çadır və şəb sözlərindən
подробнее

ÇAĞALMAQ

Çağ olmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yedilər, içdilər, keflər kökəldi, damaqlar çağaldı, incikli
подробнее

ÇAĞNAM-ÇAĞNAM

Çağlayaraq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÇAH FARS

Quyu, çuxur, çala. Başına döndüyüm gözəllər xanı, Salıblar dərmansız azara məni, Yusiftək düşmüşəm M
подробнее

ÇAHAR FARS

Dörd. Hər dağlardan uca Nuhun dağıdı, Çahar ətraf tamam cənnət bağıdı...                            
подробнее

ÇAHARGUŞƏ FARS

Dörd tərəf, bütün dünya. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, mən də varam, Olmaz qənimə yalvar
подробнее

ÇAXÇAX

Qapını döymək üçün dəmir toxmaqdan ibarət alət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Şəyird iri çaxçaxlı qa
подробнее

ÇAXIŞMAQ

Çaxmaq sözünün qarşılıq-birgəlik növü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Pəncərədən mayıl-mayıl baxışdı,
подробнее

ÇAXMAQ

Odlu silahda zərb mexanizminin hissəsi; yay. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Tüfəngçi çaxmağın çaxar,
подробнее

ÇAXNA-VAXNA

Qarışıqlıq, çaxnaşma, şübhə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Baxdı ki, bu sözdən qızların arasına çaxn
подробнее

ÇAK ETMƏK

Yırtmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÇAKƏR

Qul, bəndə, nökər. Cümlə sana çakər ola, könlüm səni istər.                                        
подробнее

ÇAQMAQ1

Çaxmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası) Çaxmaqdaşı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÇAQMAQLU

Çaxmaqlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÇAL

Xoruz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÇAL-ÇARPAZ FARS

Çarpaz şəklində, xaçvari, çataq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qeyzə gəlib hərdən nərə vuranda, Dəli
подробнее

ÇAL-QARA

Ala-bula; ab. çal; ağlı-qaralı saqqal, ikirəngli mənasında. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÇALIMLU

Lovğa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÇALIN-ÇARPAZ

Bax: çal-çarpaz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)