Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «Ö» – 22
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ÖG ÖK ÖL ÖN ÖR ÖT ÖV ÖY
 

ÖG

Ön, doğma. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖGMƏK

Öymək, mədh etmək, tərif etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖGÜNMƏK

Öyünmək, özünü öymək, özünü tərifləmək, lovğalanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖGÜT

Öyüt. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖKCƏ

Diz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖKÜR-ÖKÜR

Hönkür-hönkür, bağıra-bağıra. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖLÜMLÜ

İçində ölüm olan, fani, keçici. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖNCƏ

Topuq, topuq arxası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖNÇƏLƏMƏK

Yorğalamaq, yorğa getmək, məhmizləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖNƏLMƏK

Yaxşılaşmaq, şəfa tapmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖRKƏN

Minik heyvanlarının çulunu sarıyıb bərkitmək üçün başında doğanaq olan uzun ip; çatı. Napak qarı ded
подробнее

ÖRMƏ

Hörük, hörülmüş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖTƏGİ

Əvvəlki, başqa, qeyrisi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖTRİ

Örtü (qoşma). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖVLİYA ƏRƏB

Vəli sözünün cəmi; həyatını Allah yolunda sərf edərək ona yaxınlaşmağa nail olmuş müqəddəs şəxslər.
подробнее

ÖVRAQ

Bax: ovraq.

ÖVSAF

Bax: osaf.

ÖYƏC

Üçyaşar erkək qoyun. Yüz birim atlana, yüz birim düşə, Gündə yüz öyəcim çəkilə şişə, Ağrı dağım kimi
подробнее

ÖYKƏ

Öfkə, ağciyər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖYKƏN

Bax: öykə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)