Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «İ» – 76

İBRƏT

1. Ehtiyat ediləcək şey. 2. Əcaib, qəribə şey. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İCABƏT ƏRƏB

Qəbul edilmə, yerinə yetmə. Halal-hümmət eyləyin, Misir əhli, Bəlkə, icabətə çatdı dualar.     (“Şah
подробнее

İCTİNAB ETMƏK

Çəkinmək, saqınmaq, uzaq durmaq.

İCTİNAB ƏRƏB

Çəkinmə, saqınma, uzaqlaşma, uzaq durma. Kim mənim cəngimə etsə ictinab, Ruzigarı siyah tirə tar ola
подробнее

İCTİNAB QILMAQ

Bax: ictinab etmək.

İÇƏRÜ

İçəri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İÇƏT

İçəcək şey, içiləcək şey, su. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İÇÜN

Üçün. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İÇÜRMƏK

İçirmək, sərxoş etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İDÜGİ

Olduğu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İFÇİN

1. Möhkəm, yaxşı, səliqəli. 2. Tamam, bütün. 3. Bir ifçin – 4 naldır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
подробнее

İĞRAR

Bax: iqrar. Ziyad xan dedi: – Oğlum, bu gün səbir elə, sabah keşişin qoyduğu iğrar tamamdı, yığışıb
подробнее

İĞRAR

  Bax: iqrar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sarığın əgri saranlar, Sabah bundan iğrar olur. Sarığı b
подробнее

İXLAS ƏRƏB

Səmimi, sadiq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xalis sözü ilə flektivlik baxımından qohumdur.  İxlas d
подробнее

İXTİLAT ƏRƏB

Oturub-durma, görüşüb əlaqə saxlama, qaynayıb-qarışma; söhbət. Bir gün meşə heyvanları – şir, pələng
подробнее

İXTİLAT ƏRƏB

Oturub-durma, görüşüb əlaqə saxlama, qaynayıb-qarışma; söhbət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gəl qul
подробнее

İXTİYAR ƏRƏB

Qoca, yaşlı, pirani. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Vallahi, yaşımın bu ixtiyar vaxtında mən gecənin
подробнее

İXTİYARSIZ

Qeyri-ixtiyari. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə bil ki, Kürdoğlunu ildırım vurdu. İxtiyarsız atı s
подробнее

İQBAL ƏRƏB

Bəxt, tale. Qəhrəman, iqbalın tərsə dolanmaz, İnsan var ki, ondan qəlbin bulanmaz, İnsan var, evində
подробнее

İQRAR ƏRƏB

1. Təsdiq, etiraf, qəbul. 2. Qərar, qənaət, hökm. Ol cümə günündə, sübh namazında, Peyğəmbər o günü
подробнее