Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «A» – 216
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AF AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AV AY AZ
 

AB FARS

Su. Abu atəş, xakü baddan xəlq olduq, Neçə şirin-şirin canlar qocalır.                              
подробнее

AB-HƏYAT

Bax: abi-həyat.

AB-LEYSAN

1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış. 2. Məcazi mənada: çox axan göz yaşı. Pəri əhvalatı bilib, gözü
подробнее

AB-NEYSAN

Bax: ab-leysan.

AB-NİYSAN

Bax: ab-neysan.

ABBASI

Şah Abbasın dövrünə aid, onun adı ilə bağlı olan gümüş pul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sonrakı dö
подробнее

ABDAL ƏRƏB

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində sözün sərsəri, avara, dərbədər mənası ilə yanaşı, dərviş, qələnd
подробнее

ABDAL ƏRƏB

Sərsəri // dərviş, qələndər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dialektlərdə bilikli, bilici, həmçinin ye
подробнее

ABDAR

Bax: abidar.

ABI FARS

Açıq-göy, mavirəngli. Al-yaşıl, abı sarı, Bənövüş qara, qırmızı, Alasan, geydirəsən Həmişə yara qırm
подробнее

ABİ-HƏYAT

Əfsanəyə görə, zülmətdə olan bir çeşmənin suyu, dirilik suyu. Abi-həyat kimi daim axarsan, Haqqın ca
подробнее

ABİ-KÖVSƏR

1. Cənnətdə Kövsər bulağının suyu. 2. Məcazi mənada: içki. Qəflətdən ayıldım, açdım gözümü, Xaki-övl
подробнее

ABİ-KÖVSƏR

fars. ab + ər. kövsər Cənnətdəki kövsər bulağının suyu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda şərab
подробнее

ABİ-LEYSAN

Bax: ab-leysan.

ABİ-LEYSAN

fars. ab + süryanicə. niysan 1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış. 2. Məcazi mənada: çox axan göz ya
подробнее

ABİ-NEYSAN

Bax: abi-leysan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nigar xanımın gözləri elə dolub, elə dolub ki, elə bi
подробнее

ABİ-ZÜLAL

fars. ab + ər. zülal Sərin, duru su // içki. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sevgilim geyib valadan, R
подробнее

ABİDAR FARS

1. Sulu, şirəli. 2. Məcazi mənada: mənalı, təsirli, gözəl ifadəli. 3. Məcazi mənada: möhkəm və iti.
подробнее

ACALMAQ

Acmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, acalmışam Xotkarlardan bac almışam, Deməginən qocal
подробнее

ACIMAQ

Acıqlanmaq; hirslənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)