Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «A» – 216
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AF AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AV AY AZ
 

AĞAYIL

Qoyun sürüsünün yığışdığı və ya salındığı üstüaçıq, ətrafı bağlı yer; ağıl. (“Kitabi-Dədə Qorqud” le
подробнее

AĞCA

Təmiz, ağappaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞCA BÜRCLÜ

Bürcü ağ olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞCA SAZ

Ağappaq çöllər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞCA YÜZLÜ

Ağ üzlü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞÇA

Bax: axça.

AĞI

1. Zəhər. 2. Məcazi mənada: çox acı şey haqqında; zəqqum. Dan yerləri atıbdı, Xoruzları yatıbdı. Bəl
подробнее

AĞI

Bax: ağu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırram qayaları, yıxaram dağı, Xanlar zəhər içər, sultanlar
подробнее

AĞILMAQ

Asılmaq; ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞILMƏND

ərəb. ağıl, fars. mənd Ağıl sahibi, ağıllı insan (dərdmənd qəlibi ilə düzəlib). Qurbani der: göz göz
подробнее

AĞIR

Dəyərli, əziz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞIRMAQ

Ucaltmaq, yüksəltmək, qaldırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞIZ

Uc, kənar, başlanğıc. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞIZ

Bir ağız: bir qədər, bir doyumluq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ataların yaxşı bir məsəli var, “acd
подробнее

AĞMAQ

Bax: ağırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞNATMAQ

Aşağı sürmək, endirmək, diyirlətmək, aşırmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəli Həsən bir su içim s
подробнее

AĞRILMAQ

Ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞU

Bax: ağı. Ürəyimdə çoxdu qəmlər, acılar, Ağular mənimki, bal sizin olsun!                          
подробнее

AĞU1

1. Zəhər. 2. Məcazi mənada: çox acı şey haqqında; zəqqum. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) – Adə Həsən,
подробнее

AH-VƏBAL

fars. ah, ərəb. vəbal Günah, məsuliyyət; babal. Adamlar yerbəyerdən xana minnət eləyib dedilər: – Xa
подробнее