Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «AY» – 21
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AF AH AX AK AQ AL AM AN AP AR AS AT AV AY AZ
 

AYAĞINA AT TUŞAGINI VURMAQ

Evləndirmək, başını bağlamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AYAQ

Qədəh. Gümüş piyaləlim, altun ayaqlım, Sürahı gərdənlim, qaymaq dodaqlım, O ceyran yerişlim, ayna qa
подробнее

AYAQ

Dəfə, kərə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nə gördün? Nə eşitdin? Bu ayaq hardan gəlirsən? (“Məhbub x
подробнее

AYAQLU

Ayağı olan, ayaqlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AYAQLULAR

İnsanlar, adamlar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AYAZIMAQ

Aydınlaşmaq, göy üzü açılmaq, buluddan, dumandan təmizlənmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Məcazi m
подробнее

AYDINA

Söz-söhbət, şayiə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AYƏ

Çağırış, müraciət nidası. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əyə şəklində də işlənir. – Ayə, nə var, hara
подробнее

AYĞIR

Döllük erkək at. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlunun ipə-sapa yatmayan, qoruq-qaytaq bilməyən a
подробнее

AYĞIRLIQ

Döllük (erkək at haqqında). (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mənim ilxımda aləmdə söylənən cins ayğırlı
подробнее

AYIBLU

Qüsurlu, eyibli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AYIBLUCA

Bax: ayıblu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AYIRD

Ayrıc, yolun ayrıcı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AYQIR

Bax: ayğır. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

AYQIRLIQ

Bax: ayğırlıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

AYNA

Cümə günü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AYRAN

Su qarışdırılmış qatığın çalxanması nəticəsində alınan yağdan ayrılan ağartı məhsulu. (“Koroğlu” das
подробнее

AYRIQ

Ayrısı, özgəsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AYRU

Ayrı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AYRUQ

Ayrı, başqa, bir başqası. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)