Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «B» – 255
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
BA BE BI BO BR BU
 

BABACUQ

Atacıq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

BABAL ƏRƏB

Günah, məsuliyyət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Doğrudu, bu əclaf on iki min adamımızı qırıb, biz e
подробнее

BABAYİ-ƏMİR

Xüsusi ismin apelyativləşməsi (ümumiləşməsi) nəticəsində yaranıb, “çoxbilmiş, söz altında qalmayan a
подробнее

BAC FARS

1. Bir yerdən başqa bir yerə aparılan mal və s.-dən alınan rüsum, vergi. 2. Qalibin məğlubdan aldığı
подробнее

BAC FARS

1. Bir yerdən başqa bir yerə aparılan mal və s.dən alınan rüsum, vergi. 2. Qalibin məğlubdan aldığı
подробнее

BAC-XƏRAC

Bax: bac. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qıratın üstündə dili təng olan, Paşalar varına talanlar sala
подробнее

BACAQLI

Qızıl pul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Azərbaycanda işlədilən Niderland qızıl dukatları, Avstriya 
подробнее

BACUQ

Bədənin beldən topuğa qədər hissəsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

BAD FARS

Yel, külək. Biz də gəldik Xançobanın elinə, Bad, əsmə yarımın sünbül telinə! Bir canım var, qoyum sə
подробнее

BAD FARS

Yel, külək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

BAD OLMAQ

Heç olmaq, puç olmaq, məhv olmaq, hədər getmək. Oğul gedə-gedə bizdən yad oldu, Müjdə gəldi, seyrəqi
подробнее

BAD OLMAQ

Heç olmaq, puç olmaq, məhv olmaq, hədər getmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəmirçioğlu, igid çoxd
подробнее

BADA

Bax: badə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gətirsinlər içim bada, Sədrəzəm düşdü oda, Xan Eyvazım düşd
подробнее

BADƏ FARS

1. Şərab, çaxır. 2. Məcazi mənada: şərab piyaləsi. Dastanlarda daha çox buta mənasında işlənir. Buta
подробнее

BADƏ FARS

1. Şərab, çaxır. 2. Məcazi mənada: şərab piyaləsi. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Məhəbbət dastanları
подробнее

BADİ-FƏNA

fars. bad, ərəb. fəna Fəna yeli, heçliyə aparan yel, dağıdıcı külək. – On beş oğlumu verdim badi-fən
подробнее

BAĞDAMA

Badalaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

BAĞDAMAQ

Badalaq vurmaq; qucaqlamaq, sarılmaq, fırlatmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

BAĞDAŞ

Bardaş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hər hünər göstərir yeddi yaşında. Bir mərd igid bağdaş qurar g
подробнее

BAĞIR

1. Qara ciyər. 2. Ürək, qəlb mənasında da işlənir. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, yol güd
подробнее