Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «E» – 28
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
ED EL EM ER ES EV EY
 

EDİCƏK

Edincə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

EDİGƏC

Edincə, etcək, edən kimi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ELACA

Düşmən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu der, biz də düşdük selaca, İçimizdə törüyübdü elaca, Ə
подробнее

ELAT

Bir yurdda, bir yerdə yaşayan camaat, xalq, el. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Biz elatıq, obalarımız
подробнее

EMDİ

İndi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

EMRƏNMƏK

Sevmək, istəmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ERÜŞDÜRMƏK

Meydana gətirmək, (yara) açmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ESLƏMƏK

Dinləmək, itaət etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

EŞƏK

Eşşək, ulaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

EŞMƏK

Çapmaq, yortmaq (atı). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

EVƏRMƏK

Evləndirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

EVLÜ

Evli, ailəli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

EVLÜ EVİNƏ GƏLMƏK

Hər kəsin yerinə qayıtması. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

EY

Yaxşı. Ölüm eydir bu günlərə qalınca, Zindəykən murdəyə mən mehman oldum.                          
подробнее

EY-VALLA

Bax: eyvalla. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

EYHANA

Bax: eyhəna. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

EYHƏNA

Olmaya, olmaya-olmaya, işdir, birdən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İşdi eyhəna birdən tutulsam onda
подробнее

EYİ

Yaxşı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

EYİ OLMAQ

Yaxşı olmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

EYİLİK

Yaxşılıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sənin ayağından öpməyə özümü layiq bilmirəm, heç olmasa, ica
подробнее