Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «F» – 49
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
FA FE FI FO
 

FALAQQA

Mollaxanalarda şagirdləri və ümumiyyətlə, müqəssiri cəzalandırmaq üçün alət. Molla içəri girib Abbas
подробнее

FALAQQA

Mollaxanalarda şagirdləri və ümumiyyətlə, müqəssiri cəzalandırmaq üçün alət. (“Koroğlu” dastanının l
подробнее

FANİ ƏRƏB

Puç, axırı heç olan, axırı olmayan; müvəqqəti, daimi olmayan. Qurbaninin dərdi olub ziyada, Allahı ç
подробнее

FANİ ƏRƏB

Puç, axırı heç olan; müvəqqəti, daimi olmayan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Beş gün bu fani dünyada
подробнее

FANUS YUNAN

Fənər. Pəri sənə qurban, dirili Qurban! Yolunda fədadı bu baş ilə can! Bir əlimdə fanus, yanımda Xub
подробнее

FARİQ ƏRƏB

Boş; azad; arxayın. Güləndəm xanımı böyük vəzirin öyünə qonaxlığa apardılar. Sabah saat onda qonaxlı
подробнее

FARMAŞ

ərəb. məfrəş Yorğan-döşək, xalça-palaz və s. qablamaq üçün palaz kimi toxunmuş dördkünc çuval, kisə.
подробнее

FEL

Bax: feil. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

FEL ƏRƏB

Hiylə, kələk, fənd, fırıldaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Mən anadan mərd olmuşam, O Çənlibeldən
подробнее

FELDAR

ərəb. fel, fars. dar Hiyləgər, kələkbaz, fəndgir, fırıldaqçı. Ay feldar, tez get bilərziyi gətir. (“
подробнее

FELDAR

ər. feil, fars. – dar Hiyləgər, kələkbaz, fəndgir, fırıldaqçı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

FELİ DÖNMƏK

Nə etdiyini bilməmək, tərs iş görmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

FƏĞFUR

1. Çin imperatorlarının titulu. 2. Farfor, çini qab; məcazi mənada: gözəl qab-qacaq. Sevdiyimin hüsn
подробнее

FƏHM ƏRƏB

Anlama, anlaq, dərrakə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu nə qədər diqqət elədisə, bir şey fəhm
подробнее

FƏHMLİ

Anlaqlı, idraklı, dərrakəli. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

FƏXFUR

Bax: fəğfur.

FƏQFUR

Bax: fəğfur.

FƏLƏQQƏ

Bax: falaqqa.

FƏLƏQQƏ

Bax: falaqqa. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

FƏND-FEL

fars. fənd, ər. feil Hiylə, kələk, fırıldaq, dolab, qurğu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Özü də həm
подробнее