Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «G» – 128
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
GA GE GO GU
 

GAP-GƏLƏCİ

Söhbət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qarı yeməy hazırladı. Yeməydən sonra gap-gələci başladı. (“Kor
подробнее

GAVUR

ərəb. kafir Müsəlman olmayan, qeyri-müsəlman. Paşa dedi: Aşıq, sən bir müsəlman adamsan, Əsli gavur,
подробнее

GAVUR

ər. kafir Müsəlman olmayan, qeyri-müsəlman. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlunun başına yer qəhə
подробнее

GECƏLİK

Örpək, ləçək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

GECİM

Geyim-kecim. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

GEDƏ

Qısa, küt. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

GEDƏRMƏK

Kənar etmək, dəf etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

GEDİCƏK

Gedincə, ortadan qalxınca. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

GEDİMLÜ

Getməli olan, ölümlü, sonu olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

GENƏ

Yenə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Ay həzərat, ay camaat, Ürək zərd oldu, zərd oldu!.. Genə namərdi
подробнее

GENƏZ

Asan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

GERÜ

Geri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

GEYƏR OLMAQ

Geymək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

GEYƏSİ

Geyəcək, paltar. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

GEYSU

Bax: gəysu.

GEYÜRMƏK

1. Geydirmək, bəzətmək. 2. Zirehləmək, zireh geydirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

GƏBİR FARS

Atəşpərəst, Zərdüşt dinində olan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bolu bəyim, tanı məni, Gör necə bəbi
подробнее

GƏC

Bax: gəj. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

GƏDA FARS

1. Aşağı təbəqədən olan; nökər. 2. Məcazi mənada: görməmiş. 3. Fəqir, yazıq, binəva. (“Koroğlu” das
подробнее

GƏDƏ

1. Bax: gəda. 2. Oğlan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gör indi iş nə yerə gəldi ki, keçəl gədənin bi
подробнее