Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «M» – 98
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
MA ME MI MO MU
 

MABEYN ƏRƏB

Ara, aralıq; orta, ortalıq. Sözün beynəlmiləl, beynəlxalq kəlmələri ilə əlaqəsi var. Mən də xan baba
подробнее

MABƏD ƏRƏB

Davam. Ovçular təəccüb qalıb sözün məbədini gözlədilər. (“Şəmşir və Sənubər”)

MADAR ƏRƏB

Ən istəkli, ən əziz; arxa, ümidgah (övlad haqqında). – Qadan alım, mənim xanım qızım, təkcə bir mada
подробнее

MAH FARS

Ay; gözəlin surətinə, qaşlarına işarə kimi də işlənir. Sərim qurban olsun beylə naqqaşa, Gətirdin də
подробнее

MAHI ƏRƏB

Balıq. Dəryada mahılar, havada quşlar, Alagöz ceyranı çölə düşübdü.                         (“Səyyad
подробнее

MAHİ

Bax: mahı.

MAHİ-MƏNZƏR

fars. mah, ərəb. mənzər Üzü aya bənzər; məcazi mənada: gözəl. Nə müddətdi hicran dağı çəkən can Çarə
подробнее

MAHİTAB FARS

1. İşıqlı, parlaq ay. 2. Məcazi mənada: gözəl. Səhər seyri bir ov çıxdı qarşıma, Könül sevdi sənin k
подробнее

MAHMƏNZƏR

Bax: mahi-mənzər.

MAHMUZ

Mahmız; atı mahmızlamaq üçün çəkmənin dabanına taxılan şiş dişli kiçicik dəmir çarx. (“Kitabi-Dədə Q
подробнее

MAHMUZI

Zərif ipək parça. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

MAHMUZLAMAQ

Atı sürmək üçün qarnına vurmaq, ata mahmız vurmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

MAHNA

Bəhanə. Lazım budu ki, özümü xəstəliyə vurum. Mahna eliyib özünü xəstəliyə vurdu. (“Nəcəf və Pərzad”
подробнее

MAHTAB

Bax: mahitab.

MAHTABAN FARS

İşıqlı, parlaq ay. Dastanlarda müxtəlif variantlarda rast gəlinir: mahtaban, mahu təvan, mahi-təvan.
подробнее

MANCILAQ

Mancanaq (daş atmaq üçün qurğu). (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

MAR FARS

İlan. Sən ki ovçusu deyilsən, Marınan nə işin var?            (“Səyyad və Sədət”)                  
подробнее

MATAH

ərəb. məta sözünün canlı dildə işlənən forması Müasir dildə “qiymətli, az tapılan şey, əziz şey” mən
подробнее

MAVLAMAQ

Miyoldamaq, həsrətini çəkmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

MAZARAT

ərəb. məzərrət 1. Ziyan, zərər. 2. Mərdimazar, müzür. Dastanda 2-ci mənada işlənib. Dialektlərdə dəl
подробнее