Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «O» – 27
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
OB OD OQ OL OM ON OR OS OV OY
 

OBRILMAQ

Oyulmaq; çökmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ODA

Otaq. Sevdiyim, süpür odanı, Doldur, saqi, ver badanı, Yarıma gələn qadanı Qızıl kimi alıram mən.  
подробнее

OĞLAN-UŞAQ

Çoluq-çocuq qələbəliyi, tünlüyü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

OĞLANCUQ

Kiçik oğlan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

OĞRAMAQ

Uğurlamaq, yollamaq. Şapuru can ilə oğradım cəngə, Məğlub eləyibən gətirdim təngə.                  
подробнее

OĞRAMAQ

Atın yavaş kişnəməsi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

OĞRI

Oğru. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

OĞURLAYIN

Gizlicə, yavaşca. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

OQ

Ox. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

OQÇI

Oxçu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

OQÇUĞAZ

Kiçik ox, gözəl ox. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

OQIMAQ

Oxumaq, dua etmək, dua oxumaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

OLANCA

Bütün, hər şey, hamısı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

OMUZ

Çiyin. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ONARMAQ

İşi aşırmaq, düzəltmək, yaxşılaşdırmaq, yoluna qoymaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ONAT

Doğru, sağlam. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ONMAQ

Yaxşılaşmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ORQAN

Qalın ip, kəndir, örkən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ORTAC

1. Atanın yerini tutacaq olan, varis. 2. Şərik (irtaş), ortaq, bərabər, birlikdə. (“Kitabi-Dədə Qorq
подробнее

OSAF ƏRƏB

Vəsf sözünün cəmi; sifət, keyfiyyət. Bircə gözəl istərəm bu osafda, Gözəllər içində xub tər olsun.  
подробнее