Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «Q» – 338
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
QA QE QI QO QU
 

QABAQ

Örtük. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

QABAQ

Üz, sima. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Cavan oğlan, ölkənizə üz tutub, Bir qız sorağına gəldim, ha
подробнее

QABAQKƏSDİ

Yol kəsmə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bura elə keçiddi ki, Türkmandan gələn yolların hamısı gəlib
подробнее

QABIRĞALU

Qabırğalı, iməci bədəni bərkimiş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

QAÇ

Nə qədər, neçə, neçə dəfə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

QAÇAN

Haçan, nə vaxt. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

QADA

Bəla, dərd, müsibət, fəlakət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu əyilməz yağıya, yada, Mərdin əsk
подробнее

QADAMAQ

Bax: qədəmək.

QADUN

Qadın. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

QAFA ƏRƏB

Baş. Aldı Kərəm, görək kəllədən nə soruşdu: Bir suval sorayım, xəbər ver mənə, Sən də bu dünyada var
подробнее

QAFİL ƏRƏB

Qəflətdə olan, xəbərsiz, diqqətsiz. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu ürəyində dedi: – “Ay qafil
подробнее

QAFİLƏ

Bax: qəfilə.

QAFİLƏ ƏRƏB

Birlikdə yol gedən atlılar və s. dəstəsi; karvan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qəflə, qəflə-qatır ş
подробнее

QAFLAN

Yırtıcı heyvan; pələng. Bu səsə dağdan bir qaflan çıxıb aşağı gəldi. Dəryadan çıxan aslan Seyfəlmülü
подробнее

QAFTAN

Qədim türklərdə geyim növü; don. Arxalıq kimi qaftan da qol, gövdə, ətəkdən ibarətdir, ancaq arxalıq
подробнее

QAFTANLIQ

Qaftanlıq parça, gəlinlik parça. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

QAĞAN

Kükrəmiş, qəzəblənmiş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

QAĞAN

Kükrəmiş, qəzəblənmiş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bəylər, biz səhra qurduyuq, Quzu qapmaq işimiz.
подробнее

QAĞIRMAQ

Çığırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

QAXIŞDIN

Danqıltı, gurultu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)