Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «S» – 185
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
SA SE SI SO SU
 

SABUTA

Göyərçin. Müqayisə et: kəbutər (göyərçin). Gördü ki, burada o qədər ahu, sabuta var ki, gəl görəsən.
подробнее

SADAĞA

Qurban edilən şey; qurban. Başına döndüyüm Şirin, Yar, yetişdi namən mənə. Can sadağası gözlərin, Ya
подробнее

SAĞDIC

Sağdış; vəfadar dost. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAĞƏR

Bax: sağır.

SAĞINC

Düşüncə, ümid. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAĞIR ƏRƏB

1. Kar. 2. Səssiz. Bir adam məclisdə sağır otursa, Özü söyləməyib, fağır otursa, Yerində ağıllı, ağı
подробнее

SAĞIŞ

Hesab, məhşər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAĞRAQ

Badə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAHİR ƏRƏB

1. Sehrçi, sehrkar, cadugər. 2. Cəzb edən, məftun edən. Canda bir sahirdi cahan içində, Yanarsan alo
подробнее

SAXA

Bax: səxa.

SAİL

Bax: sayıl.

SAQ

Sağ (salamat), sağ tərəf. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAQAC

Üzərində çörək bişirilən yuvarlaq sac. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAQAL

1. Saqqal. 2. Keçinin çənəsi altında bitən tüklər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAQAR

Qaşqa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAQIN

Aman! diqqət! gözlə! bax! etmə! saqınmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAQİ ƏRƏB

1. Məclisdə qədəhlərə şərab töküb paylayan adam. 2. Su paylayan, su satan. Ərənlər sərvəri bir nəzər
подробнее

SAQLAMAQ

Saxlamaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SAQSAĞAN

Sağsağan, qarğalar fəsiləsindən quş, qəcələ. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

SALI VERMƏK

Nişan vermək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)