Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «V» – 32
A B C Ç D E Ə F G Ğ H X I İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
VA VE
 

VAF-VAF

İt hürməsi, ham-ham. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

VAĞYA ƏRƏB

1. Yuxu. 2. Hadisə, əhvalat, macəra. Dastanlarda 1-ci mənada işlənir. Ustadlar deyirlər ki, İrvahım
подробнее

VAQEƏ

Bax: vaqiə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

VAQİƏ

Bax: vağya.

VAQİYƏ

Bax: vağya.

VAQTIN

Vaxtında, zamanında. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

VALA

Parça adı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Çox sıx tor mənasında da işlənir. Sevgilim geyib valadan, R
подробнее

VANƏFSA

Bax: vanəfsə.

VANƏFSƏ ƏRƏB

Fəryad, fəğan, şivən, qışqırıq. Bu zaman göy guruldadı, bir ildırım şığıyıb vəzirin evinin üstünə dü
подробнее

VARMAQ

Getmək, yetişmək, çatmaq, gəlmək, gəlib çatmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əcəli qoydum börkümə,
подробнее

VAYĞA

Bax: vağya.

VAYIS

Pislik edən, araqarışdıran, sözgəzdirən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) – Ayə, vayıs oğlu vayıs, yolu
подробнее

VAYQANLI

Əsassız olaraq adı pisliyə çıxmış. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yazıqsan. Sonra məni vayqanlı görmə
подробнее

VEC1

Şey, mal. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dəmirçioğlu düşməz gücdən, Qorxmaz müxənnətdən, bicdən, Bac
подробнее

VECƏGƏLMƏZ

Lazımsız, yararsız, dəyərsiz, xeyirsiz, işəgəlməz, bikara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu, mə
подробнее

VERƏK

Dayaq, arxa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

VƏBAL ƏRƏB

Günah, məsuliyyət; babal. Qanlı fələk məni yardan alıbdı, Sürgün edib dağa-daşa salıbdı; Gözü yolda
подробнее

VƏCH ƏRƏB

1. Üz, sifət, çöhrə. 2. Yol, üsul, vasitə. 3. Səbəb, münasibət. Vəchi nədi, nə eşitsən iradə? Yar ya
подробнее

VƏCHİ-QƏMƏR

Ayüzlü. Qabağı vəchi-qəmər, Yanağı əhməridi bu?                           (“Alı xan”)

VƏCHİLƏ

Belə, şəkildə, surətdə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)