ABBASI

Şah Abbasın dövrünə aid, onun adı ilə bağlı olan gümüş pul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Sonrakı dönəmlərdə dörd şahılıq ağ pul da abbası adlanıb. 

– Ay ağa, nə deyim. Bundan əvvəl çörək bir abbası idi, indi iki abbasıdı, arpa üç şahı idi, indi isə altı şahıdı. (Paris nüsxəsi, 9-cu məclis)

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AB(B)ASI is. [xüs. is.-dən] 1. Dördşahılıq (iyimiqəpiklik) metal pul. подробнее

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

ABBASI двугривенник (двадцатикопеечная серебряная монета) подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

ABBASI сущ. истор. двугривенный (двадцатикопеечная монета), абаз. Bir abbası двугривенный подробнее

Этимологический словарь азербайджанского языка

ABBASI I Şah Abbasın (1587-1620) adı ilə bağlı yaranmış sözdür. Gümüş sikkə olub, bizdə 20 qəpik dəyərində подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan