ABİ-NEYSAN

Bax: abi-leysan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Nigar xanımın gözləri elə dolub, elə dolub ki, elə bir bahar bulududu. Elə haya bənddi ki, abi-neysan kimi süzülüb tökülsün. (“Koroğlunun qocalığı”)

Это слово в других словарях:

Этимологический словарь азербайджанского языка

ABİ-NEYSAN Hərfi mənası “aprel suyu” deməkdir. Ab “su”dur (farsca), neysan isə uryanicə aprel ayının adıdır (bi подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan