AFAT

Bax: afət.

Это слово в других словарях:

Толковый словарь азербайджанского языка

AFAT is. [ər. “afət” söz. cəmi] b a x afət 1-ci mənada. подробнее

Диалектический словарь азербайджанского языка.

AFAT I (Şəki) dəcəl, nadinc; diribaş. – Mə:m oğlum çox afatdı; – Afatın biridi, Mamay Mə:mmət, yaxşı tani:rəm II (Qazax) tufan, çovğun Afatı alınmax (Çənbərək) – gücdən, qüvvədən düşmək, zəifləmək. – Afadım alnıf də:n, adı: işdiyəmmirəm подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan