AĞAC

6-7 kilometrə bərabər uzunluq ölçüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Yeddi ağacdan yeddi ağaca bir qaraltı görcək baxmışam, seçmişəm, quldur, qaçaq olduğunu bilən kimi karvanı götürüb yolu azdırmışam. (“Koroğlunun Bayazid səfəri”)

*

Qıratımın halı gərək

Əşrəfidən nalı gərək,

Yetmiş ağac yolu gərək,

Dərə, təpə düz olaydı.

                                    (“Həmzənin Qıratı aparmağı”) (“Həmzə–Bozalqanlı”)

*

Koroğlu qaladan bir ağac uzaqlaşdıqdan sonra dayanıb Nigar xanımın yolunu gözləməyə başladı. (Paris nüsxəsi, beşinci məclis)

Это слово в других словарях:

Азербайджанcко-русский словарь (краткий)

AĞAC 1. дерево; 2. палка, дубина, посох, трость; 3. лесной материал, строительный лес, обломки строительного леса; 4. старинная мера длины; 5. деревянный; 6. древесный; подробнее

Азербайджанcко-русский словарь

AĞAC 1 сущ. 1. дерево. Ağac budağı ветка дерева, ağacın yaşı возраст дерева 2. подробнее

Словарь омонимов азербайджанского языка

AĞAC AĞAC I is. Budaqları və bərk gövdəsi olan çoxillik bitki. подробнее

Азербайджанско-английский словарь

AĞAC I. i. 1. tree; 2. (tikinti materialı) wood, timber; 3. (əl-ağacı) stick, walking-stick, staff; 4. подробнее

Этимологический словарь азербайджанского языка

AĞAC Dilimizdə bircə səsdən ibarət olan və “bitki” mənasını verən ı sözü olub. Onun da əsasında ığac (ağa подробнее

Author: Obastan; Publisher: Obastan