ABBAŞ

(Salyan)
suçiləyən, susəpən. – Bağın abbaşı sındı