ACXƏMRƏ

(Göyçay, Lerik, Kürdəmir, Salyan)
xəmir mayası. – Acxəmrəmiz xarab olub (Salyan)