Англо-азербайджанский словарь

Всего статей – 26039, статей на «AT» – 76
A B C D E F G H I J K N Q L M O P R S T U V W X Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL A. AM AN AO A AP AQ AR AS AT AU AV A- AW AX AZ
 

AT

prep 1.
подробнее

ATELİER

n atelye

ATHEİSM

n ateizm, allahsızlıq

ATHEİST

n ateist, allahsız

ATHEİSTİC

adj ateist

ATHEİSTİCALLY

adv ateistcəsinə, allahsızcasına

ATHLETE

n 1. idmançı; yüngül atlet; 2.
подробнее

ATHLETİC

adj 1. idman, sport; ~ ground idman / sport meydanı; 2.
подробнее

ATHLETİCS

n atletika; idmanla / sportla məşğul olma; track-and-field ~ yüngül atletika; to engage in ~ yüngül atletika ilə məşğul olmaq; to compete in ~ yüngül atletika yarışlarında iştirak etmək

ATLANTİC

Atlantic adj atlantik; ~ islands Atlantik okeanının adaları

AT LARGE

1.
подробнее

ATLAS

n I atlas n II atlaz (ipək parça növü)

ATMOSPHERE

n 1. atmosfer; 2. hava; a smoky ~ tüstülü hava; 3.
подробнее

ATMOSPHERİC

adj atmosfer; ~ condensation atmosfer çöküntüləri

ATOM

atom1 n 1. atom; tagged ~ nişanlı atom; 2.
подробнее

ATOMANİAC

n atom müharibəsini təbliğ edən

ATOM-BOMB

v atom bombası atmaq

ATOMİC

adj atom; ~ energy atom enerjisi; ~ nucleus atom nüvəsi; ~ structure atomun quruluşu; ~ weight atom çəkisi; ~ pile atom reaktoru / qazam; ~ waste radioaktiv tullantı; ~ weapon atom silahı; an ~ ship atom gəmisi; ~ scientists atomla məşğul olan alimlər; ◊ Atomic age atom əsri; ~ diplomacy atom diplomatiyası / siyasəti

ATOMİST

n atom mütəxəssisi; atomizm nəzəriyyəsinin tərəfdarı (fəlsəfədə)

ATOMİZATİON

atomization, -isation n mayeni çiləmə; xırdalama (bərk maddə haq.
подробнее